تلفن: 02188363175

لازم نیست که به هومیوپاتی باور داشته باشیم فقط لازم است که به طبیعت اعتماد کنیم.. برای من این دوسالی که درمان گرفته ام و برای سلامتی ام و مراقبت از وجودم از هومیوپاتی حمایت می گیرم ، همراهی با طبیعت و اوج و فرود های طبیعی را تجربه کرده ام که بیش از پیش احساس می کنم گاهی عدم اعتمادم به این درمان به خاطر عدم اعتمادم به طبیعت بود .. خداراشاکرم که یک گروه متخصص و نابغه متعهدانه درخدمت سلامتی جامعه هستند..

بستن منو