ساعات کاری: شنبه تا چهارشنبه 9 تا 14 و پنجشنبه 9 تا 11:30 --تلفن: 02188363175

قبل از درمان همیشه خسته و له بودم و اصلا سرحال نبودم و دردهای گوناگون داشتم و در آستانه ی مبتلا شدن به بیماری های بیشتری بودم. ولی بعد از درمان آرام آرام درد ها بهبود پیدا کردند و روز به روز سرحال تر شدم و اکنون بسیار سرحال تر و نیرومندتر و سلامت تر در روابط زندگی و کار هستم و روزهای شادی را تجربه میکنم.

بستن منو