ساعات کاری: شنبه تا چهارشنبه 9 تا 14 و پنجشنبه 9 تا 11:30 --تلفن: 02188363175

خدا را شکر که با هومیوپاتی آشنا شدم وگرنه با این حجم بیماری که داشتم نمی دانم تا کی از قرصهایی که هر دکتر برام تجویز می کرد راحت می شدم سلامتی گوهر نایابی هست که خدا به ما می دهد وبسیار ارزشمند که من سلامتی الانم را از هومیوپاتی دارم چه جسمی وچه روحی بعد از درمان ناهید دیگری متولد شد که با ناهید قبل از درمان فرسنگها فاصله دارد . قدر دان پزشک هومیوپاتم سبا حسینیان هستم که با صبوری ودرایت وحاذق بودن درمان مرا کامل کرد وامیدوارم که همیشه سلامت باشد واز تیم مطب که با صبوری بیماران را می پذیرند قدر دانم همیشه سالم وشاد وتندرست باشید .

بستن منو