تلفن: 02188363175

اوایل درمان سن کمی داشتم و خیلی متوجه روند درمان نبودم، حتی یادمه وقتی که به مطب میرسیدم میگفتم من دیگه نمیخوام ادامه بدم و کافیه این همه دارو های الکی خوردن.
ولی الان بعد از گذشت ۹ سال میفهمم این روش درمانی آروم آروم اثر خودشو روی من گذاشت و از من یک ورژن خیلی بهتر از قبل خودم ساخت.
من صمیمانه از دکتر طیبه دهقان، دکتر میترا غازیانی و به خصوص دکتر سباحسینیان به خاطر این همه سال پیگیری و حمایت و صبوری شان متشکرم.

بستن منو