ساعات کاری: شنبه تا چهارشنبه 9 تا 14 و پنجشنبه 9 تا 11:30 --تلفن: 02188363175

تلفن تماس

02188363175

ساعات کاری

شنبه تا چهارشنبه 9 الی 14
پنجشنبه 9 الی 11:30

اطلاعات حساب

شماره حساب:
۳۷۵,۸۰۰۰.۴۴۱۶۰۶.۱
شبا:
IR۳۱۰۵۷۰۰۳۷۵۸۰۰۰۰۴۴۱۶۰۶۱۰۱
شماره کارت:
۵۰۲۲-۲۹۱۰-۸۵۲۱-۷۱۱۳
بانک پاسارگاد - به نام خانم طیبه دهقان نیری

بستن منو