تلفن: 02188363175

به نام او
خیلی زیاد قدردان و سپاسگزار تیم مطب هستم و خصوصا دکتر سبا عزیز
معنی سلامتی رو کمی دارم می چشم، تغییر کردم جهان هم تغییر کرد برام.
احساس شادابی، انگیزه، سرحالی، حرکت . . . دارم.
قبل از درمان زنگی برام غریب بود یا شده بود.
با تشکر فراوان
آ.آ

بستن منو