تلفن: 02188363175

سلام
قبل از درمان یه آدم ناراحت و غمگین و افسرده بود که فقط بلد بود گریه کنه و هر روز مریضی های مختلف داشت، درد معده، کمر‌ درد، سنگ کلیه و ذهنی که خاموش نمی شد و هر لحظه داشت کار می کرد

حالا بعد از درمان اون آدم افسرده، توانمند شده و اون گریه های از سر ناتوانی رو نداره
دست از سر مقایسه خودش و ‌قضاوت دیگران برداشته
و دیگه معده اش درد نمی کنه و سنگ کلیه هم نداره

هر لحظه قدردان خانم دکتر غازیانی هستم
و قدردان تیم مطب هستم که شبانه روز وقت میزارند و همیشه کنارم بودند تا این پروسه رو تموم کنم.

بستن منو