تلفن: 02188363175

وجود این علم و پزشکان عزیز مطب و کادر مهربان مطب نعمت بزرگی هستند. اینکه مطمئن باشی از روش درمانیت و اعتماد داشتی به تشخیص پزشک و داروهاش نعمته. اینکه مطمئن باشی با روشی نرم داری درمان میشی بدون درد و جراحی و کلی داروهای مختلف نعمته.
تجربه این درمان رو برای فرزندانم هم داشته ام و به عنوان مادر از اینکه فرزندم بدون درد کشیدن و ترس و اضطراب درمان شده و بجای مخالفت و ترس از رفتن به مطب پزشک، برای حضور در مطب هومیوپاتی لحظه شماری میکردن بسیار شیرین بود.
سپاسگزارم از شما برای همراهی نامرئی و تاثیرگذارتان.

بستن منو