تلفن: 02188363175

برعکس درمان های دیگه ، هومیوپاتی خیلی نرم و تاثیرگذاره – جوری روند درمانم پیش رفت که ابدا کشمکش ویا چالشی نداشتم توی روند درمانم.
یادمه برای همین مشکلاتم داروهای شیمیایی استفاده میکردم و این مسیر برام سرشار از چالش بود. و به محض اینکه دارو هام عقب میافتاد تمام علایمم به صورت شدیدتر دوباره ظاهر میشدن. انگار فقط یه سرپوش بود اون دارو ها.
هومیوپاتی یه چیز دیگه اس 🙂

بستن منو