تلفن: 02188363175

روش درمانی بسیار لطیف و دوست داشتنی را تجربه کردم به شکلی که اصلا متوجه روند درمانم نشدم.
بنظرم جواب اصلی برای رسیدن به سلامتی پیشگیری و درمان به روش هومیوپاتی است.
تجربه بسیار خوب با تک تک اعضای مطب شامل مهرنوش جان الهام جان فاطمه جان و سبای عزیز در روند درمان داشتم . صبوری و توجه ویژه در پروسه درمانم دریافت کردم و بابت این موضوع شاکر خداوند و قدردان تک تک اعضای مطب و فریبای عزیز هستم.
همواره سلامت و برقرار باشید.

بستن منو