تلفن: 02188363175

زینب قبل ار درمان:
پرخاشگر، حساس، اشکم در مشک، زودرنج، برخی مسائل و اسم ها را فراموش میکردم، غمگین، دارای ناراحتی پوستی که پزشکی رایج گفته بود همیشه باید دارو مصرف کنم، احساس عدم نیرومندی، سردرگم در انتخاب( چه شغلی/ چه تحصیلی/ چه عاطفی)، استرسی….
زینب بعد از درمان: احساس نیرومندی، صبور در برابر اتفاقات و موضوعات زندگی، ایستادگی در شرایط سخت، سطح انرژی بالا( با وجود بالا رفتن سن بیشتر احساس سرحالی می کنم)
دقت و حافظم خیلی بهتر شده است. روزهایی که احساس غمگینی می کنم انگشت شمار هستند.
خیلی راحت تر انتخاب می کنم.
پوستم حتی از اوایل جوانی هم بهتر شده است.
خداراشکر که توانستم این روش نرم، لطیف و بدون عوارض جانبی را تجربه کنم.
قدردان هومیوپات عزیزم و کادر نازنین مطب هومیوپاتی کلاسیک هستم?

بستن منو