تلفن: 02188363175

سلام،
با توجه به مسايل درمانيم بعد پروسه حدودا ٢ سال و نيم
موضوعاتم برطرف شده
الان موقعي كه دچار سر درد ميشم يادم نميمونه كه كي خوب شد
بازش بسيار كوتاه
با موضوع وسواسم كه باعث آزار رسوندن به اطرافيان بودم الان كاملا درمان شده
احساس غمگيني تنهايي ندارم
موضوع عدم پذيرش بودن نسبت به مسايل و اطرافيانم برطرف شده
و در كل ميتونم بگم دوران متفاوتي و گذروندم
بسيار قدر دانم از تيم پزشكي مطب
به خصوص خانم حسينيان

بستن منو