تلفن: 02188363175

سلام
زماني كه من به مطب مراجعه كردم ، بيمار سرطان بودم كه دكتر شيميايي و مركز رويان قطعا به من اعلام كردند امكان فرزند دار شدن ندارم،و حتى دكتر خون تو برگه نوشته بود كه بيماري فعلا به حالت خاموش در امده، من به هوميوپاتي ايمان و باور داشتم و درمانم شروع شد.
در حال حاضر هيچ علامتي از سرطان داخل ازمايشاتم نيست و مهمترين قسمت درمان، غير ممكنه طب رايج براى من ممكن شد و فرزند دار شدم .
قدر داني دارم از پرسنل زحمت كش مطب، بابت اينكه در طول درمان من و حمايت كرديد و اجازه داديد من هم اينجا باشم و هوميوپاتى رو تجربه كنم.
فريبا ممنونم كه مسئوليت درمان من رو قبول كردي و من اين موضوع رو انتهاي درمان متوجه شدم.شما به من زندگى رو برگردونديد.
((همگى سلامت باشيد و پايدار))

بستن منو