تلفن: 02188363175

فردی 53 ساله هستم و چهار سال در خدمت خانم دکتر عزیزمان میترا غازیانی تحت درمان بوده ام و الان در حال حاضر بعد از چهار سال خداروشکر به لطف خداوند عفونت بدن و درد کلیه و کم خونی . . . . کاملا خوب و درمان شده ام و تشکرویژه از خانم دکتر غازیانی بابت زحماتی که برای بنده حقیر کشیده اند و مرا در همه مراحل، دردهایی که داشته ام همراهی کرده اند و درمان کرده اند. بازم ممنون و سپاسگزارم.
صدیقه حسینی الست

بستن منو