تلفن: 02188363175

پسرم که دوسال و نیم داشت، تشخیص سنگ کلیه حدودا ۵ میلی متری برایش داده شد. تحت درمان خانم دکتر طیبه دهقان قرار گرفت و یکبار دارو مصرف کرد. توصیه های جانبی بسیار زیادی به ما کردند. که بسیار راه گشا بود. همچنین خانم دکتر حسینیان هم توصیه های فراوانی برای ما داشتند. و با لطف خدا و مصرف دارو و حمایتهای هر دو خانم دکتر بسیار بزرگوار، با همان مصرف یک بار دارو، بعد از گذشت سه ماه، سنگ کلیه پسرم بدون هیچ درد یا عوارضی، بدون اینکه بفهمیم، رفته بود. درمان شده بود. من قدردان تمامی لحظاتی هستم که ما رو حمایت کردید. خیلی خدا رو شکر میکنم که با شما آشنا شدم و پسرم نجات پیدا کرد از این مریضی

بستن منو