تلفن: 02188363175

شروع درمان کمی سخته ولی بعد رفته رفته بهتر میشه و دارو ها انرژی من و بالا میبرد یعنی خسته نمیشدم البته پس از پایان درمان هم همینگونه بودم انرژیم زیاد شده و دلردم هم خوب شد و حساسیت پوستیم هم خوب شد

بستن منو