ساعات کاری: شنبه تا چهارشنبه 9 تا 14 و پنجشنبه 9 تا 11:30 --تلفن: 02188363175

شروع درمان کمی سخته ولی بعد رفته رفته بهتر میشه و دارو ها انرژی من و بالا میبرد یعنی خسته نمیشدم البته پس از پایان درمان هم همینگونه بودم انرژیم زیاد شده و دلردم هم خوب شد و حساسیت پوستیم هم خوب شد

بستن منو