تلفن: 02188363175

خداروشکر می کنم برای مواجه شدن با چنین درمانی. برای بنده مسیری سخت و طولانی و پرتلاطم و البته سراسر شفا بود؛ از ابتدا تا زمانی که به قولی درمانم بسته شد.
در حال حاضر از سردردهای چند روزه که با افت فشار بود خبری نیست. زخم پا کاملا بهبود یافته.
تمرکز و دقت بیشتری دارم و در ذهنم حس شفافیت و سبکی دارم.
ممنونم از موسسه اطلس پیدایش و خانم فریبا رحیمی عزیزم که باعث ایجاد دوره های آشنایی با هومیوپاتی شدند و این دلیلی شد که بیشتر در مورد این علم درمانی زیبا بدانم و این دانش موجب شد در درمان صبوری کنم و درمانم به رغم طولانی بودن قطع نکنم. در حال حاضر ثمره زحمات تیم دلسوز مطب، این درمان و صبوری خودم تجربه سبکی و سلامتی ای است که به لطف خدا نصیب شده.
بسیار ممنونم از خانم دکتر دهقان که بسیار زحمت کشیدند در این مسیر بسیار دلسوزانه و متعهدانه برای درمانم ایستادند بدون این همراهی درمان ممکن نبود. ممنونم از کل مطب به خصوص خانم حسینیان عزیزم که گام به گام کنارم در مسیر درمان همراه بوده اند.
امید که همه، با آگاهی از این درمان، وارد درمان شوند و دنیای بدون دارو و سلامتی ای را متکی به خود است، تجربه کنند.آمین

بستن منو