تلفن: 02188363175

با سلام و قدردانی از درمانگرم و کادر مجرب و مهربانشان که با صبوری تمام در سپری کردن مسیر درمان مرا یاری کردند و حمایت کردند.
بیماری های متعدد جسمانی داشتم که خوب شدند. عفونت لگنی و همانژیوم کبد و … که از نظر پزشکان درمان نداشت بطور کامل ولی با هومیوپاتی درمان شد.
آن چیزیکه برای خودم خیلی بیشتر جالب بود آشفتگی که در وجودم داشتم رفته رفته بهتر شد. استرس ها، اضطراب ها، بیماری ها، همه بهبود پیدا کردند.
خداروشاکرم بابت سلامتی ام.

بستن منو