تلفن: 02188363175

درست بعد از کذشت دو سه ماه از درمانم تغییرات شروع شد
از لحاظ روحی حالت بهتری پیدا کرده بودم و‌خواب شبم تنظیم شد
سر دردهای مکرر داشتم درحدی بود ک صبح زود بیدار میشدم حتما سردرد شدید میشدم یا با کوچکترین ناراحتی سر درد عود میکرد ولی با اتمام درمان هیج اثری از سر درد درمن ظاهر نشد
-کمر درد شدیدم بدون خوردن داروهای شیمیایی بهبود پیدا کرد
از لحاظ انرژی ب حد نرمال رسیدم طوری بودم ک بیستر اوقات حالت خسته داشتم ولی خدارشکر با اشنایی این طب و زحمات مطب و خانم حسینیان سلامتی را ب اغوش کشیدم
قدردان خودشون و‌خانواده محترمشون هستم برای اشنا کردن ما با هومیوپاتی.

بستن منو