تلفن: 02188363175

امروز که درمانم به پایان رسید و خودم رو با روز اول مقایسه می کنم، بسیار سطح انرژی و انگیزه م تغییر کرده. تغییری که آهسته و پیوسته بوده و به نرمی اتفاق افتاده.
بسیار تو شرایط روحی خوبی هستم و حس غم، سرزنش و رقابت کاذب با اطرافیانم رو ندارم.
بسیار زیاد می تونم رو خودم حساب کنم و توانایی هام رو باور دارم.
سلامت جسمی هم شامل حالم شده و سرفه های مزمن، تیرویید و سنگ صفرا از بین رفته.

قدردان هومیوپات های عزیزم خانم ها حسینیان و میرزاجانی هستم و از خدا برای تمام عزیزانی که در این مطب فعالیت دارند طلب سلامتی و سرزندگی دارم.

بستن منو