تلفن: 02188363175

من بچه که بودم مریضی سختی داشتم. بعد که خاله مهرنوش یک بار آمده بود خانه ما به مامان و بابام گفت فریبا این داروهایی که دکترا می دهند قبول ندارد، پریماه رو بیاریدش همیوپاتی. من رفتم هومیوپاتی و نجاتم داد حالم خوب شد و مامان و بابا هم به خاطر سلامتیشون آمدند داروی هومیوپاتی خوردند.
من بگم که دقیق نمیدونم کی بود، می خواسته بودم داروی هومیوپاتی رو خراب کنم و میل نکنم بعد که متوجه شدم خیلی بهم کمک کرد. مامان و بابام برایم توضیح دادم متوجه شدم این مدت همیوپاتی بودم خوب بود بهم کمک و سلامتی داد. الانم حالم خوبه از همکاران کلینیک هومیوپاتی خیلی ممنونم
و از دکتر میترای عزیز خیلی ممنونم
و از دکتر طیبه عزیز ممنونم
و از دکتر سبا جان ممنونم
و از فاطمه میرزاجانی گلم ممنونم
و از مهرنوش مظفری عشقم ممنونم
و از الهام مظفری عشق ممنونم
از مربی اطلس پیدایش و هومیوپات
از فریبا رحیمی گل و گلاب تشکر می‌کنم و ممنونم
و البته دلم برای هومیوپاتی تنگ می‌شود و من تا پیری می‌خواهم هومیوپاتی را ادامه بدهم.
فریبا رحیمی گل دوست دار تو پریماه نائینی

بستن منو