تلفن: 02188363175

اینجانب روزی 17-11 قرص مصرف می کردم.سردردهای مکرر و معده درد و … بعد از مراجعه به کلنیک و سیر درمان تفاوت ها مشاهده شد و ای کاش خیلی زودتر شروع کرده بودم. صمیمانه از کادر و پزشک درمانگر خود تشکر می کنم و توصیه می کنم که دوستان و عزیزان در این راه و استفاده از این درمان درنگ و کوتاهی نکنند.

بستن منو