تلفن: 02188363175

عنوان  فارسی: هومیوپاتی برای ویروس کرونا کویید ۱۹

نویسنده: Dr. Aditya Kasariyans  and Dr. Rajan Sankaran (هند و ایران)

کشور چاپ:  آمریکا

سال چاپ:۲۰۲۰

محل چاپ: Homeopathy for Everyone 

موضوع: ویروس کرونا کووید۱۹ 

خلاصه: این مقاله شامل دو بخش می باشد. در بخش اول نویسنده  (Dr Aditya Kasariyans. Iran) درمان ۸ فرد و دارو تجویز شده و پیگیری های انجام شده پس از تجویز دارو ها را گزارش کرده است.  در بخش دوم (Dr Rajan Sankaran, India) با بررسی علایم بیمارها و مقایسه داروها؛ دارو و دوزهای  پیشنهادی آن برای درمان کرونا را مطرح کرده است. 

دریافت مقاله

بستن منو