ساعات کار: شنبه تا چهارشنبه 9 الی 15 و پنجشنبه 9 الی 13 -- تلفن: 02188363175

Homeopathy emerging as nanomedicine

عنوان فارسی: عملکرد داروهای هومیوپاتی به عنوان نانومدیسین نام نویسنده: Rajendra Prakash Upadhyay (هند) کشور چاپ: برزیل سال چاپ: 2011 محل چاپ: International journal of high dilution research موضوع: شیمی…

ادامه مطلب

تجمع مولکول‌های آب کایرال در ابعاد میکرون: دیکروئیسم چرخشی سوپرمولکول‌های H2O تولید شده به واسطه‌ی آشفتگی آب

عنوان فارسی: تجمع مولکول‌های آب کایرال در ابعاد میکرون: دیکروئیسم چرخشی سوپرمولکول‌های H2O تولید شده به واسطه‌ی آشفتگی آب نام نویسنده: Vittorio Elia (ایتالیا) کشور چاپ: سوئیس سال چاپ: 2017…

ادامه مطلب

شواهد تجربی از نانوذرات پایدار آب به‌دست آمده از فیلتراسیون مکرر در فشار و دمای استاندارد

عنوان فارسی: شواهد تجربی از نانوذرات پایدار آب به‌دست آمده از فیلتراسیون مکرر در فشار و دمای استاندارد نام نویسنده: Vittorio Elia (ایتالیا) کشور چاپ: سوئیس سال چاپ: ۲۰۱۵ محل…

ادامه مطلب

ارائه‌ی مدارک آزمایشگاهی در خصوص وجود ساختارهای نانوذره‌ی باثبات آب فوق رقیق، تحت شرایط استاندارد دما و فشار

عنوان فارسی: ارائه‌ی مدارک آزمایشگاهی در خصوص وجود ساختارهای نانوذره‌ی باثبات آب فوق رقیق، تحت شرایط استاندارد دما و فشار نام نویسنده: Vittorio Elia (ایتالیا) کشور چاپ: آمریکا سال چاپ:۲۰۱۵…

ادامه مطلب

مقایسه‌ی گلبول‌های داروهای هومیوپاتی در رقت‌های رقیق و فوق رقیق از مواد اولیه‌ی متفاوت به‌وسیله‌ی اسپکتروسکوپی فرابنفش

عنوان فارسی: مقایسه‌ی گلبول‌های داروهای هومیوپاتی در رقت‌های رقیق و فوق رقیق از مواد اولیه‌ی متفاوت به‌وسیله‌ی اسپکتروسکوپی فرابنفش نویسنده: Sabine D. Klein (سوئیس) کشور چاپ: آمریکا سال چاپ: ۲۰۱5…

ادامه مطلب
  • 1
  • 2
بستن منو