تلفن: 02188363175

Dissipative structures in extremely diluted solution of Homeopathic medicines: A molecular model based on physico–chemical and gravimetric evidence

عنوان فارسی: پراکندگی ساختارها در محلول‌های فوق رقیق داروهای هومیوپاتی: مدل مولکولی بر اساس شواهد فیزیکو–شیمیایی و وزن سنجی نام نویسنده: Vittoria Elia (ایتالیا) کشور چاپ: انگلیس سال چاپ: ۲۰۱۰…

ادامه مطلب

Chiral micron-sized H2O aggregates in water: Circular dichroism of supramolecular H2O architectures created by perturbing pure water

عنوان فارسی: تجمع مولکول‌های آب کایرال در ابعاد میکرون: دیکروئیسم چرخشی سوپرمولکول‌های H2O تولید شده به واسطه‌ی آشفتگی آب نام نویسنده: Vittorio Elia (ایتالیا)  کشور چاپ: سوئیس سال چاپ:  2017…

ادامه مطلب

A proposal for the structuring of water

عنوان فارسی: یک گزارش از ویژگی‌های آب نام نویسنده: Martin F Chaplin (انگلیس) کشور چاپ: هلند سال چاپ:   1999 محل چاپ:  Biophysical Chemistry موضوع: آب و هومیوپاتی( فیزیک و…

ادامه مطلب

Vitalistic causality in young children’s naive biology

عنوان فارسی: علیت حیاتی در بیولوژی کودکان خردسال نام نویسنده: Kayoko Inagaki (ژاپن) کشور چاپ: آمریکا سال چاپ: 2004 محل چاپ: Trends in cognitive sciences موضوع: فلسفه وایتالیتی( نیروی حیاتی) خلاصه:…

ادامه مطلب
بستن منو