تلفن: 02188363175

Thermodynamics of extremely diluted aqueous solutions

عنوان فارسی: ترمودینامیک محلول‌های آبی فوق رقیق نام نویسنده: Vittorio Elia (ایتالیا) کشور چاپ: آمریکا سال چاپ: 1999 محل چاپ: Annals new york academy of sciences موضوع: شیمی و هومیوپاتی…

ادامه مطلب

Integrating homoeopathy in health systems

عنوان فارسی: مشارکت هومیوپاتی در سیستم سلامت نام نویسنده: Bernard Poitevin (فرانسه) کشور چاپ: سوئیس سال چاپ: 1999 محل چاپ: Bulletin of the World Health Organization  موضوع: شیمی و هومیوپاتی…

ادامه مطلب

Immunology and homeopathy. 5. the rationale of the Simile

عنوان فارسی: ایمونولوژی و هومیوپاتی: منطق قانون مشابهت نام نویسنده: Paolo Bellavite و Francesco Pontarollo (ایتالیا) کشور چاپ: برزیل سال چاپ: 2007 محل چاپ: International journal of high dilution research…

ادامه مطلب
بستن منو