تلفن: 02188363175

عنوان فارسی: بررسی ویژگی ترمولیموننس در مواد فوق رقیق لیتیم کلراید وسدیم کلراید

نام نویسنده: Louis Rey (سوئیس)

کشور چاپ: هلند

سال چاپ: 2002

محل چاپ: Physica A: statistical mechanics and its applications

موضوع: شیمی و هومیوپاتی(خاصیت ترمولومینانس)

خلاصه: در این مقاله مقادیر فوق رقیق لیتیم کلرید و سدیم کلرید ابتدا در معرض پرتوی ایکس و گاما در دمای 77K قرارگرفتند و سپس تا رسیدن به دمای اتاق گرم شدند. با وجود رقت کمتر از مقدار آووگادرو، این محلول‌ها همچنان دارای خاصیت ترمولومیننس(ساطع کردن نور مرئی پس از گرمادهی و پرتودهی) که یک ویژگی برای بررسی ساختار مواد(به خصوص ساختار بلوری) است، هستند.

دریافت مقاله

بستن منو