تلفن: 02188363175

عنوان فارسی: علیت حیاتی در بیولوژی کودکان خردسال

نام نویسنده: Kayoko Inagaki (ژاپن)

کشور چاپ: آمریکا

سال چاپ: 2004

محل چاپ: Trends in cognitive sciences

موضوع: فلسفه وایتالیتی( نیروی حیاتی)

خلاصه: در این مقاله در خصوص اینکه کودکان خردسال چگونه و به چه وسیله‌ای دنیای بیولوژیک اطراف خود را می‌شناسند پرداخته شده است. در واقع در این مقاله بیان می‌کند که کودک هر پدیده‌ی بدنی خود را از سه طریق تجزیه و تحلیل و نتیجه‌گیری و ادراک می‌کند: یکی توضیحات intentional که به ویژگی‌های ذهنی هر فرد برمی‌گردد، یکی توضیحات vitalistic که به انرژی حیاتی( vital force ) وابسته است و یکی توضیحات mechanical که به ویژگی‌های فیزیولوژیک فرد وابسته است.

دریافت مقاله

بستن منو