تلفن: 02188363175

عنوان فارسی: روح موجود در ژن‌های ما: پیامدهای اخلاقی و حقوقی اپی‌ژنتیک

نام نویسنده: Mark A.rothstein (آمریکا)

کشور چاپ: آمریکا

سال چاپ: 2011

محل چاپ: Health Matrix Clevel

موضوع: فلسفه

خلاصه: اپی‌ژنتیک به عنوان پلی بین ویژگی‌های محیطی و ژنتیکی هر شخص و خصوصیات و ویژگی‌های فردی اوست. همچنین پژوهش‌ها نشان می‌دهد که طیف وسیعی از تجربیات پزشکی، محیطی، تغذیه‌ای و رفتاری می‌تواند بر سلامت و خصوصیات هر فرد و حتی نسل آینده‌ی او تأثرگذار باشد. در این مقاله به بررسی این موضوع از دیدگاه حقوقی و اخلاقی پرداخته شده است.

  

دریافت مقاله

بستن منو