تلفن: 02188363175

عنوان فارسی: حافظه‌ی آب: رمزگشایی یک معما: پراکندگی ساختارها در محلول‌های آبی فوق رقیق

نام نویسنده: Vittorio Elia (ایتالیا)

کشور چاپ: آمریکا

سال چاپ: 2007

محل چاپ: The Faculty of Homeopathy

موضوع: علوم پایه (ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی داروهای هومیوپاتی) 

خلاصه: در این مقاله به بررسی ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی آبی که داروی هومیوپاتی در آن حل شده ، شامل گرماسنجی، رسانایی، pH و پتانسیل سلول گالوانی پرداخته شده‌است. در این مقاله تأثیر دو پارامتر بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی آب مشخص شد: یکی مدت زمانی که از انحلال دارو در آب گذشته است و یکی حجمی که محلول در آن ذخیره شده است.

دریافت مقاله

بستن منو