تلفن: 02188363175

عنوان فارسی: شباهت اختصاصی ویژگی‌های آب فیلترشده همراه با نفیون  با شرایط کوهرنت دفرمه

نام نویسنده: Antonio Capolupo (ایتالیا)

کشور چاپ: سنگاپور

سال چاپ: 2014

محل چاپ: International Journal of Modern Physics

موضوع: علوم پایه و هومیوپاتی 

خلاصه: در این مقاله ویژگی‌های فیزیکی و خواص فرکتالی آبی که با نفیون ترکیب شده و آبی که چندبار از فیلتر عبور داده‌ شده است، بررسی شده و همچنین با استفاده از فرمول‌های ریاضی در خصوص deformed (squeezed) coherent states، این آشفتگی و تغییرات ساختار و ویژگی‌ها به اثبات رسیده‌ است.

دریافت مقاله

بستن منو