تلفن: 02188363175

عنوان فارسی: مشارکت هومیوپاتی در سیستم سلامت

نام نویسنده: Bernard Poitevin (فرانسه)

کشور چاپ: سوئیس

سال چاپ: 1999

محل چاپ: Bulletin of the World Health Organization 

موضوع: شیمی و هومیوپاتی

خلاصه:  آزمایشی درباره نشانه شناسی دقیق که اعتبار آن باید مورد آزمایش قرار گیرد، یک نگرش جامع از هر بیمار و یک رویکرد تجربی به پیشینه آنها ، و روشی برای تجویز دارو که از آن همه سمیت حاصل شده است ، جمع می کند ، که به نوبه خود این سوال را ایجاد می کند. آیا اصل فعال آن مبتنی بر علم است یا خیر.

دریافت مقاله

بستن منو