تلفن: 02188363175

عنوان فارسی: افزایش تحقیقات بنیادی درخصوص مواد فوق رقیق از سال 1994 تا 2015 

نام نویسنده:  Peter Christian Endler(اطریش) 

کشور چاپ: آمریکا

سال چاپ:  2015

محل چاپ: The faculty of homeopathy

موضوع: تاریخچه‌ی تحقیقات

خلاصه: این ریویو به بررسی تحقیقاتی که در زمینه‌ها‌ی بیوشیمیایی، ایمونولوژیکی، گیاهی، بیولوژی سلولی و جانور شناسی بر روی مواد فوق رقیق توانمند شده انجام گرفته‌است می‌پردازد و این مطالعات و مقالات را به گروه‌های مطالعات پایه، مطالعات آزمایشگاهیداخلی و چندموضوعی و خارجی تقسیم می‌کند.

دریافت مقاله

بستن منو