تلفن: 02188363175

عنوان فارسی: ایمونولوژی و هومیوپاتی: منطق قانون مشابهت

نام نویسنده: Paolo Bellavite و Francesco Pontarollo (ایتالیا)

کشور چاپ: برزیل

سال چاپ: 2007

محل چاپ: International journal of high dilution research

موضوع: فلسفه هومیوپاتی: تحقیق بر روی اثر مشابه درمانی ( هومیوپاتی) بر روی سیستم ایمنی

خلاصه: در این مقاله قانون مشابهت در هومیوپاتی بررسی شده است و درواقع بیان می‌کند که داروهای هومیوپاتی با سیستم تنظیم احساسات تعامل داشته و از این طریق می‌تواند اختلالی مشابه بیماری، را در فرد ایجاد کند و از این طریق بستری برای بهبودی سلولی، بافتی و عصبیایمنیهورمونی فراهمکنند.

دریافت مقاله

بستن منو