تلفن: 02188363175

بررسی اثر آرسنیک فوق رقیق بر کاهش اسپورزایی قارچ Alternaria brassicicola و ایجادبیماری لکه‌ی سیاه در گیاه کلم بروکلی

عنوان فارسی: بررسی اثر آرسنیک فوق رقیق بر کاهش اسپورزایی قارچ Alternaria brassicicola و ایجاد بیماری لکه‌ی سیاه در گیاه کلم بروکلی نام نویسنده: Grazia Trebbi (ایتالیا) کشور چاپ: برزیل…

ادامه مطلب

اثرگذاری محلول‌های آبی فوق رقیق بر نحوه‌ی جوانه‌زنی گندم با بررسی دو پارامتر دما و گذر زمان

عنوان فارسی: اثرگذاری محلول‌های آبی فوق رقیق بر نحوه‌ی جوانه‌زنی گندم با بررسی دو پارامتر دما و گذر زمان نام نویسنده: Maurizio Brizzi (ایتالیا) کشور چاپ: انگلیس سال چاپ: 2011…

ادامه مطلب
بستن منو