تلفن: 02188363175

عنوان فارسی: “محلول‌های فوق رقیق 1994” تجدیدنظر شده در سال 2015، مرحله‌ی پیگیری تحقیقات (از سال 1994 تا 2015)

نام نویسنده: P Christian Endler (استرالیا)

کشور چاپ: آمریکا

سال چاپ: 2015

محل چاپ: The Faculty of Homeopathy

موضوع: تاریخچه اثر دارو

خلاصه: در این مقاله به صورت خلاصه حاصل مطالعاتی که در زمینه‌های بیولوژی، بیوفیزیک، فیزیک و پزشکی از سال 1994 تا 2015 در خصوص داروهای فوق رقیق انجام شده‌، گزارش شده‌است.

دریافت مقاله

بستن منو