تلفن: 02188363175

عنوان فارسی: بررسی اثر آرسنیک فوق رقیق بر کاهش اسپورزایی قارچ Alternaria brassicicola و ایجاد بیماری لکه‌ی سیاه در گیاه کلم بروکلی

نام نویسنده: Grazia Trebbi (ایتالیا)

کشور چاپ: برزیل

سال چاپ: 2016

محل چاپ: Horticultura Brasileira

موضوع: بررسی اثر داروهای هومیوپاتی بر روی بیماری گیاه کلم بروکلی

خلاصه: یکی از بیماری‌های رایج کلم بروکلی مشکل قارچی است که به وسیله‌ی Alternaria brassicicola ایجاد می‌شود و باعث ایجاد لکه‌های مشکی بر سطح گیاه می‌گردد. برای حل این مشکل استفاده از نمک‌های مس رایج است که البته موجب آلودگی خاک و گیاه می‌شود. در این مقاله از داروی فوق رقیق آرسنیک برای درمان این بیماری استفاده شد که توانست باعث کاهش 60درصدی تکثیر قارچ در مرحله‌ی جوانه‌زنی، جلوگیری از آلودگی گیاه به میزان 42درصد و کاهش لکه‌ها در گیاه آلوده به میزان 41 تا 45درصد شود.

 

دریافت مقاله

بستن منو