تلفن: 02188363175

عنوان فارسی: اثرگذاری محلول‌های آبی فوق رقیق بر نحوه‌ی جوانه‌زنی گندم با بررسی دو پارامتر دما و گذر زمان

نام نویسنده: Maurizio Brizzi (ایتالیا)

کشور چاپ: انگلیس

سال چاپ: 2011

محل چاپ: Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine

موضوع: بررسی اثر داروهای هومیوپاتی بر روی گیاه گندم

خلاصه: در این مقاله دو پارامتر دما و گذشت زمان بر جوانه‌زنی گیاه گندم (Triticum aestivum) که با ماده‌ی As2O3 مورد تیمار قرار گرفته، بررسی شده است.(دارو به روش دسیمال 45 بار رقیق و توانمند شده است.) به طور کلی سه مدل نمونه‌ی تحت تیمار با دارو، کنترل و نمونه‌ی تیمار شده با آب ( مشابه دارو توانمد شده است) مقایسه شدند، و نتایج نشان می‌دهد با گذشت زمان(در طی 5 ماه) جوانه‌زنی تقویت شده و همچنین بهترین نتیجه در دمای 70درجه سانتی‌گراد به دست آمده است.

دریافت مقاله

بستن منو