تلفن: 02188363175

عنوان فارسی: پراکندگی ساختارها در محلول‌های فوق رقیق داروهای هومیوپاتی: مدل مولکولی بر اساس شواهد فیزیکوشیمیایی و وزن سنجی

نام نویسنده: Vittoria Elia (ایتالیا)

کشور چاپ: انگلیس

سال چاپ: ۲۰۱۰

محل چاپ: International journal of design and nature and ecodynamics

موضوع: شیمی و هومیوپاتی

خلاصه: آب پس از یک درمان طولانی در دمای ۹۰ درجه سانتیگراد پایدار است و یک خصوصیت همبستگی خطی بین وزن جامد بیش از حد یعنی تفاوت بین وزن جامد بدست امده و اب تبخیر کامل از اب بزرگ و وزن مورد انتظار با توجه به ترکیب شیمیایی است.

دریافت مقاله

بستن منو