تلفن: 02188363175

عنوان فارسی: پویایی در محلول‌های فوق رقیق آشفته: شواهد تئوری و آزمایشگاهی

نام نویسنده: Tamar A Yinnon (ایتالیا)

کشور چاپ: سنگاپور

سال چاپ: ۲۰۱۳ 

محل چاپ: International Journal of modern physics B

موضوع: شیمی و هومیوپاتی

خلاصه: محلول های آبی بسیار رقیق با تجزیه و تحلیل هدایت الکتریکیشان بررسی شده است. کانون ها شامل تیتراسیون ها و نوسانات شبه دوره ای x برای چندین ماه پوشاست. داده های منعکس کننده سوپرمولکول های خودساماندهی شونده پراکنده هستند.تجمعات ایجاد شده توسط محلول های ابی بسیار رقیق باعث ایجاد اثرات ماندگار چرخش آب در دامنه ها هنگامی که غلظت c پایینتر از غلظت وابسته به املاح باشد موجودند.

دریافت مقاله

بستن منو