تلفن: 02188363175

عنوان فارسی: بررسی ساختارهای نانوذرات آب القاشده به واسطه‌ی میدان های الکترومغناطیس

نام نویسنده: Vittorio Elia (ایتالیا)

کشور چاپ: هلند

سال چاپ: 2011

محل چاپ: Journal of Thermal Analysis and Calorimetry

موضوع: شیمی و هومیوپاتی (ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی)

خلاصه: در این مقاله رسانایی الکتریکی 450 نمونه از آب دوبار تقطیر و محلول‌های فوق رقیق (EDS) فولرن و کربن نانوتیوب (رقت‌های 5CH تا 30CH) در طی زمان 541 روز مقایسه شده است.

دریافت مقاله

بستن منو