تلفن: 02188363175

عنوان فارسی: آیا خاصیت ترمولومینانس با دمای کم می‌تواند به عنوان نور بر طبیعت مواد فوق رقیق تأثیرگذار باشد؟

نام نویسنده:  Louis Rey (سوئیس)

کشور چاپ: آمریکا

سال چاپ: 2007

محل چاپ: The faculty of homeopathy

موضوع: شیمی و هومیوپاتی

خلاصه: در لومینسانسی با درجه حرارت پایین در تلاش است که ساختار به خصوص محصول های با رقت های  بسیار بالا را مورد شناسایی قرار دهد که در این بین نمونه هایی وجود دارد که از انجماد در دمای نیتروژن مایع که معادل 771 کلوین می باشد از طریق پرتو افشانی یا همان تابش دهی فعال می شود و باتوجه به نتایج اظهاراتی موجود است که نشان می دهد فاز پراکندگی گاز ممکن است نقشی در این فرایند داشته باشند. 

دریافت مقاله

بستن منو