تلفن: 02188363175

عنوان فارسی: شواهد تجربی از ایجاد تجمعات پایدار در دمای اتاق و فشار نرمال پس از تماس مکرر با غشای پلیمری نفیون

نام نویسنده: Vittorio Elia (ایتالیا)

کشور چاپ: سوئیس

سال چاپ: 2013

محل چاپ: Water research

موضوع: ویژگی های فیزیکوشیمیایی آب

خلاصه: شش روش آزمایشگاهی متفاوت استفاده شده است که ویژگی های آب را بعداز تماس طولانی با یک پلیمر هیدروفیلیک مطالعه کند حضور تجمعات سوپرمولکول های آب صدها نانومتر اندازه در فشار محیط و درجه حرارت بعد از تکرار طولانی مدت تماس miliQ آب با Nafion مشاهده شده است. این مصالح جدا شده از آب بعداز لیوفیلیزاسیون زنده می مانند. تحلیل آنالیتیکال توسط کروماتوگرافی یونی برای حذف نقش آلاینده ها را به ما اجازه می دهد. این نشان میدهد که آب توانایی خود سازماندهی استثنایی ناشی از تماس با یک سطح آبدوست دارد.

دریافت مقاله

بستن منو