تلفن: 02188363175

عنوان: ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی جدید آب پس از چندبار عبور از میان پلیمرهای هیدروفیل کاغذ فیلتر

نام نویسنده: Roberto Germano (ایتالیا)

کشور چاپ: هلند

سال چاپ: 2019

محل چاپ: Journal of molecular liquids

موضوع: شیمی و هومیوپاتی

خلاصه: در این مقاله برروی اثری که فیلترهای سلولزی کاغذی پس از چندبار عبور آب از آن‌ها بر ویژگی‌های رسانایی الکتریکی، چگالی، ساختار و نحوه‌ی قرارگیری مولکول‌های آب می‌گذارد، مطالعه شده است. برطبق مطالعاتی که در این مقاله انجام شده است، تماس آب با فیلترهای کاغذی به عنوان کاتالیزگر واکنش‌هایی عمل می‌کند که در آن‌ها مولکول‌های اتمسفر دخیلند و به تولید مولکول‌های آلی منجر می‌شود.

دریافت مقاله

بستن منو