تلفن: 02188363175

عنوان فارسی: یک مدل شبکه‌ای پویا از قانون مشابهت

نام نویسنده: Paolo Bellavite (ایتالیا)

کشور چاپ: آمریکا

سال چاپ:  2013

محل چاپ: Complementary Therapies in medicine

موضوع: شیمی و هومیوپاتی

خلاصه:  این کار از یک شبکه بولوییم پنج گره ای استفاده می کند تا نشان دهنده میزان سازماندهی و سازگاری آن در ارتباط با مطابقت اصل پزشکی سنتی باشد.در این آزمایش ما می توانیم تغییرات به تکامل رسیدن سیستم های همودینامیک را که از طریق دارو هایی که انتخاب شده اند و می توانند یک الگوی جامعی از علائم بیماری تولید کند به انجام رسانده شد.

دریافت مقاله

بستن منو