تلفن: 02188363175

عنوان فارسی: بررسی ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و اثرات زیستی محلول‌های فوق رقیق در گذر زمان

نام نویسنده:  Lucietta Betti (ایتالیا)

کشور چاپ: انگلیس

سال چاپ: 2013

محل چاپ: Frontiers in Life Science

موضوع: شیمی و هومیوپاتی

خلاصه:  این مطالعه به اثرات بیولوژیکی و تغییرات فیزیکی و شیمیایی محلولهای بسیار رقیق شده (EDS) به عنوان تابعی از زمان پیری می پردازد. روی دانه گندم قبل از درمان با مسمومیت با محلول As2O3٪ به منظور کاهش جوانه زنی ، ارزیابی بهتر اثرات درمانی انجام شد.

دریافت مقاله

بستن منو