تلفن: 02188363175

عنوان فارسی: کشت بافت گیاهان با استفاده از ترکیبات فوق رقیق شده: پیشنهاد یک مدل جدید با استفاده از تکنیک های آزمایشگاهی

نام نویسنده:  Carolina Santos Barreto (برزیل)

کشور چاپ: برزیل

سال چاپ: 2016

محل چاپ: International Journal of High Dilution Research

موضوع: بیوشیمی و هومیوپاتی

خلاصه:  هدف اصلی این تحقیق ، ارزیابی میزان استفاده از ترکیبات فوق رقیق  بنزیلامینوپورین در کشت بافت گیاهی و تاثیرات آن بر رشد شاخه ها است.

دریافت مقاله

 

بستن منو