تلفن: 02188363175

عنوان فارسی: تجمع مولکول‌های آب کایرال در ابعاد میکرون: دیکروئیسم چرخشی سوپرمولکول‌های H2O تولید شده به واسطه‌ی آشفتگی آب

نام نویسنده: Vittorio Elia (ایتالیا)

کشور چاپ: سوئیس

سال چاپ: 2017

محل چاپ: Water research

موضوع: شیمی و هومیوپاتی

خلاصه: آب آشفته حاوی ۶الی۱۰ M فلورین و سولفات است که توسط غشا و مقادیر اندک آلاینده های آزاد میشود. تجمعات کایرال آب زمانی که آب در مجاورت یک غشا آبگریز است باعث شکستن خودبه خودی تقارن آیینه ای می شود

 

دریافت مقاله

بستن منو