تلفن: 02188363175

عنوان فارسی: شواهد تجربی از نانوذرات پایدار آب به‌دست آمده از فیلتراسیون مکرر در فشار و دمای استاندارد

نام نویسنده: Vittorio Elia (ایتالیا)

کشور چاپ: سوئیس

سال چاپ: ۲۰۱۵

محل چاپ: Water research

موضوع: ویژگی های فیزیک و شیمیایی آب

خلاصه: در ساختار ماورا مولکولی آب پس از تماس طولانی مدت تکرار با سطح Nafion نشان داده ایم. در این مقاله تغییرات ساختاری توسط انواع دیگر آشفتگی ها ناشی می شود به عنوان فیلتراسیون تکراری برروی شیشه و فیلترها یکبار مصرف نشان داده شده است. طیف سنجی مادون قرمز، طیف سنجی UV و میکروسکوپ نیروی اتمی برای مطالعه نمونه ها استفاده می شود. بعداز فیلتر تکرار طیف UV ظاهر یک قله جذب را در حدود ۲۷۵ نانومتر در حالی که FT-IR آب تصفیه شده باتوجه به آب تصفیه نشده بدون تغییر مانده است.

 

دریافت مقاله

بستن منو