تلفن: 02188363175

عنوان فارسی: هومیوپاتی و درمان عفونت لثه در دیابت تیپ 2: یک سال آزمایش و تحقیق بالینی

نام نویسنده: Leila Muorao (برزیل)

کشور چاپ: برزیل

سال چاپ: 2019

محل چاپ: Brazilian Dental journal

موضوع: بررسی اثر داروهای هومیوپاتی بر بیماری های التهاب لثه و دیابت ملیتوس تیپ 2

خلاصه: در این مقاله دوگروه افراد دارای بیماری التهاب لثه و دیابت ملیتوس تیپ 2 دربازه‌ی سنی 32 تا 70 سال انتخاب شدند که هردوگروه درمان غیرجراحی دهانی ( NSPT ) دریافت کردند ولی یکی از گروه‌ها درمان هومیوپاتی با داروهای Berberis,Mercurius solubilis,Belladonna,Hepar Sulphur,Pyrogenium هم دریافت می‌کردند که کاهش میزان گلوکز و هموگلوبین گلیکوزیله در این گروه مشهودتر بود.

 

دریافت مقاله

بستن منو